Förvaltning/drift

förvaltning, drift, underhåll, utveckling och uthyrning

Fastighetschef
Kurt Geschwindt

förvaltning och uthyrning av bolagets anläggningar och fastigheter, drift- och underhållsplaner, utveckling

Förvaltningsassistent
Helena Nordling

löpande ärenden inom förvaltningsadministration, kund- och hyresgäst-kontakter, hantering beställningar och avtal

Tekniskt ansvarig
Jan Åkerlund

förvaltning, utveckling och drift av bolagets anläggningar och fastigheter, personalansvar teknikergruppen

Fastighetstekniker
Mattias Tannfors

drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Fastighetstekniker
Michell Klasson

drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Drifttekniker
Johan Larsson

drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Drifttekniker
Michael Ling

drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Drifttekniker
Peter Frodemo

drift och underhåll av bolagets anläggningar och fastigheter

Förvaltare
Ann-Kristin Volby

förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter
Ansvarig förvaltare för de här anläggningarna

Uthyrare/Förvaltare
Donna Sidera

uthyrning lokaler på Studenternas, förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter
Ansvarig förvaltare för de här anläggningarna

Förvaltare
John Hamberg

förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter
Ansvarig förvaltare för de här anläggningarna

Förvaltare
Magnus Pettersson

förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter
Ansvarig förvaltare för de här anläggningarna

Uthyrare/Förvaltare (föräldraledig)
Matilda Freij

uthyrning lokaler på Studenternas, förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter
Ansvarig förvaltare för de här anläggningarna

Förvaltare (föräldraledig)
Malin Hållkvist

förvaltning av bolagets anläggningar och fastigheter

Uppdaterad: