Ledningsgrupp

tf VD
Joakim Palestro

styrning och förädling av bolagets områden och verksamhet. Pressansvarig.

Ekonomi och Administrativ chef
Karin Buzzi-Donato

administration, ekonomi, HR, IT m.m.

Projektchef
Conny Niklasson

ombyggnad, nybyggnad och utveckling av bolagets anläggningar samt energi och klimatfrågor

Fastighetschef
Kurt Geschwindt

förvaltning och uthyrning av bolagets anläggningar och fastigheter, drift- och underhållsplaner, utveckling

Uppdaterad: