Ledningsgrupp

tf VD
Joakim Palestro

styrning och förädling av bolagets områden och verksamhet. Pressansvarig.

Chef marknad och affärsutveckling
Magnus Lohe

affärsutveckling, processledning och marknadsfrågor på strategisk nivå

Ekonomi och Administrativ chef
Karin Buzzi-Donato

administration, ekonomi, HR, IT m.m.

Projektchef
Conny Niklasson

ombyggnad, nybyggnad och utveckling av bolagets anläggningar samt energi och klimatfrågor

Fastighetschef
Kurt Geschwindt

förvaltning och uthyrning av bolagets anläggningar och fastigheter, drift- och underhållsplaner, utveckling

Uppdaterad: