Marknad och affärsutveckling

Konferens- och marknadskoordinator
Malin Berggren

Konferensverksamhet, marknadsföring m.m.

Hållbarhetsstrateg
Outi Kilkki

hållbarhet, miljö

Projektledare marknad/kommunikation
Åsa Gertz

Arbetar operativt med marknad och kommunikation

Uppdaterad: