Medlem i Uppsala Klimatprotokoll

Den första oktober 2020 blev Sportfastigheter ett medlemsföretag i Uppsala Klimatprotokoll!

Efter en coronafördröjning har avtalet äntligen signerats av vd Joakim Palestro, här tillsammans med bolagets hållbarhetsstrateg Outi Kilkki.

Ett medlemskap i Klimatprotokollet innebär ett stärkt klimatarbete mot de övergripande målen om klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet 2050. Det gör vi tillsammans med 40 andra medlemsföretag och -organisationer, som bidrar utöver sitt klimatarbete med inspiration och erfarenhetsutbyte till medlemmarna.

19 februari 2021