Mjukare konstgräsplaner utan uppvärmning

Mjukare konstgräsplaner vintertid utan uppvärmning. Lyckad lösning med hydrofob sand mer miljövänligt och mer ekonomiskt hållbart jämfört med uppvärmning via planvärmesystem, framtagen i projekt i samarbete med Uppsala universitet och STUNS.

Artikel från Omvärldsbevakning

Konstgräsplan i Stenhagen Uppsala

Specialsand gör konstgräsplan spelbar året runt

På en konstgräsplan i Uppsala spelas det fotboll året om trots att den inte värms upp. Sanden i planen är behandlad med en speciell kemikalier som gör att inget vatten sugs upp och kan frysa.

För snart två år sedan skrev Omvärldsbevakning om projektet vid Stenhagens IP i Uppsala. Det kommunala bolaget Sportfastigheter lät anlägga en ny konstgräsplan som innehöll en sand med hydrofobiska förmågor, vilket innebär att den inte suger åt sig vatten. I teorin innebar detta att sanden inte kunde frysa när temperaturen sjönk, vilket kunde göra fotbollsplanen spelbar året runt utan att någon uppvärmning krävdes av den. Alexander Persson, projektledare på Sportfastigheter, berättar för Omvärldsbevakning att de är nöjda med resultatet.

– Det vi har vunnit är en konstgräsyta som i stort sett alltid är spelbar och har samma spelkvalité året runt.

För breddfotboll

Konstgräsplaner gör att fotboll kan spelas utomhus under längre tid av året. Men för att hålla dessa fria från is värms en del av dem upp. Även Sportfastigheter har 3 stycken konstgräsplaner uppvärmda. Vid Stenhagens IP finns inget sådant system.

– Vi behöver inte ha den uppvärmd för att kunna ha den spelbar. Det kommer vi undan och slipper därför kasta ut energi rakt ut i rymden, säger Alexander Persson.

Från Sportfastigheters sida behöver endast den vanliga skötseln genomföras, som under vintertid består av snöröjning och borstning.

Alexander Persson vill dock påpeka att den hydrofobiska sanden kanske passar mer till konstgräsplaner som nyttjas för träning och tävlingsspel av klubbar i lägre divisioner.

– Det man har upptäckt är att om man vattnar konstgräsplanen ganska mycket kan dröja innan den släpper igenom vattnet. Så har man en elitklubb som gillar att spela på vattnade ytor är sanden inte att föredra, säger han.

Ny plan på gång

Den hydrofobiska sanden, vilken har specialtillverkats i Tyskland, har tidigare främst använts vid byggprojekt i Mellanöstern och vid dräneringsarbeten vid byggen i Nederländerna. Sportfastigheter var de första i världen som lät använda sanden i en konstgräsplan.

Inga fler arbeten har behövt göras på fotbollsplanen vid Stenhagens IP gällande sanden. Däremot har granulat fått tillföras, vilket är normalt med konstgräsplaner. Tester har genomförts för att se hur bra den hydrofobiska funktionen varit. Den höll vad det lovade menar Alexander Persson.

– Vi har en ambition att använda sådan här sand på nästa plan vi ska byta under 2021.

Kemikalierna som används för att ge sanden en vattenavstötande förmåga är dock väldigt giftig. Efter en behandling måste därför sanden tvättas av tillverkaren med vatten för att denna ska försvinna. Alexander Persson menar därför att det är väldigt viktigt att man säkerställer att kemikalierna är borta innan sanden börjar användas.

– Den är ganska farlig för miljön om den kommer ut i dagvattensystem eller liknande. Det man behöver göra innan man lägger ut sanden är att ta stickprov på den och se om den är tillräckligt tvättad.

JOHAN ROSHOLM
Redaktör Anläggning
Omvärldsbevakning

23 november 2020