Niclas Eriksson har gjort praktik inom social hållbarhet hos oss

Vi är jätteglada att vi har kunnat erbjuda Niclas Eriksson en praktikplats under 10 veckor inom ett så viktigt område som social hållbarhet. Med fokus på att förstå aspekter som får människor att uppleva en plats som trygg eller otrygg. Syftet har varit att ta fram ett trygghetsindex – ett verktyg att kunna mäta trygghet med oavsett vilken plats det handlar om. Utöver trygghetsindexet skriver Niclas en rapport med teorin bakom trygghetsaspekterna.

Praktikant_nyhet_750x300pxl.jpgTanken med trygghetsindexet är att kunna mäta den upplevda tryggheten på olika anläggningar och kunna mäta och jämföra trygghet på våra anläggningar. Detta är ett sätt för oss att synliggöra vad som behöver utvecklas och var vi har nått längre avseende trygghet. Framtagandet av ett trygghetsindex baseras på många intervjuer av människor vid flera av våra anläggningar och observationer som Niclas har arbetat med. Arbetet stöttas upp av en teoretisk del som finns i en tillhörande rapport av Niclas.

Förhoppningen är att trygghetsidexet ska kunna användas i arbetet med att skapa fler trygga platser både i Uppsala och utanför.

Berätta lite om dig själv, vem du är och vad du har pluggat?
Jag heter Niclas Eriksson och är 23 år gammal. Jag kommer från Nyköping och är uppsalabo sedan 2018. Jag har ett starkt intresse för samhälle, människor och de många aspekter som påverkar hur vi lever i och uppfattar vår samtid. För mig är det viktigt att förstå hur vi lever, formas och kommer överens till vardags i ett komplext samhälle fullt av olikheter - därför studerar jag antropologi. Jag har nyligen skrivit min kandidatuppsats och kommer till sommaren att ta min kandidatexamen.

Vad är det du gör under din praktik?
Min praktik hos Sportfastigheter går ut på att undersöka trygghetsaspekter och social hållbarhet vid olika fastigheter och anläggningar som företaget äger och förvaltar. Mina uppgifter är främst att, genom intervjuer och observation, skapa en förståelse för hur trygghet skapas och upplevs vid anläggningarna. Att intervjua människor precis där deras vardag utspelar sig, genom att reflektera över vad personerna säger och inte säger kunna ta fram en ram för vad som skapar otrygghet och trygghet och hur känslan av trygghet kan stärkas. Jag är för det mesta ute och intervjuar folk som rör sig vid anläggningarna, jag träffar även personal vid de olika anläggningarna som visar och förklarar vad målet med olika aspekter kring byggnaderna varit. Sammanfattningsvis kan man säga att jag bygger en helhetsbild av anläggningarna, med huvudfokus på besökarnas upplevelser för att sedan sammanställa och jämföra dessa i en rapport. I slutändan kan den informationen bidra till Sportfastigheters fortsatta arbete med att göra sina anläggningar så trevliga och välkomnande som möjligt.

Vad har du för förväntningar på praktikperioden?
Förväntningarna är att kunna sätta mina teoristudier till nytta i praktiska ändamål samt anpassa forskningen till en uppdragsgivare (Sportfastigheter) och även följa en given tidsram. Vidare vill jag kunna bidra och vara en komponent som är värdefull för bolaget.

Och hur tycker du att det har gått hittills?
Det har hittills gått väldigt bra. Jag känner att jag får gehör från Sportfastigheter när det kommer till önskemål jag har som praktikant. Det känns också som att jag har fått en uppgift som är värdefull för Sportfastigheter och det finns både en respekt och uppskattning för mina kunskaper som arbetet utgår ifrån. Det är både kul och givande!

23 april 2021