Ny aktivitetspark på Kap vid Studenternas

Längs med Fyrisån, mellan Studenternas och Kungsängsbron, ligger Kap. En stor naturyta som de närmsta åren kommer att utvecklas till en aktivitetspark för alla åldrar.

Mikael Johansson, Stefan Wittberg, Conny NiklassonDu som rör dig vid Kap idag har förmodligen uppmärksammat att Uppsala bangolfklubb fått en ny fin plats på området och att det är bra aktivitet i längdskidspåren när snömängden tillåter. En omtalad skateboardramp står också till skatesugnas förfogande i Kap-områdets sydvästra del mot Kungsängsbron. Men med tanke på områdets storlek och centrala läge är det en yta med mycket mer potential än vad den används till idag. Uppsala kommun tillsammans med Sportfastigheter har en väl utarbetad plan för att skapa ännu mer. 

Mikael Johansson, projektledare på Uppsala kommun idrott och fritid, är delaktig i detaljplaneringen kring Kaps utveckling och vad som ska byggas där, och det är en stor förvandling som kommer ske inom loppet av några år. 

– Det blir en omfattande aktivitetspark med såväl rekreationsdelar som olika typer av aktivitetsområden anpassade för alla åldersgrupper. I ritningarna finns allt från professionell hinderbana och utegym till vattenlekpark för de mindre och platser för rörelselek för de äldre barnen, berättar han. 

Längs Kap-området ner mot ån och i anslutning till parkens gångstråk kommer det redan under våren att byggas flera bryggor för den som vill slå sig ner en stund.

– Den största bryggan byggs precis nedanför bangolfen. Här kommer ett spännande konstverk att placeras, som kommer bli ett av flera konstverk, vilka bildar ett konststråk längs åpromenaden, berättar Conny Niklasson, projektchef på Sportfastigheter, som jobbar tätt tillsammans med Mikael med utvecklingen av Kap.

Något som nu under vintersäsongen redan lockar många till Kap är längdskidspåren, som även de kommer få sig ett rejält lyft i samband med utvecklingen av området.  

– Idag gör vi spår så snart det är tillräckligt kallt och det finns tillräckligt med snö. Här använder vi också restsnön vi får när vi skrapar bandyisarna på Studenternas för att dryga ut snömängden vid behov, förklarar Stefan Wittberg på Uppsala kommun idrott och fritid samt arenachef på Studenternas.

Under framtida säsonger kan du som längdskidåkare se fram emot såväl längre och mer kuperade spår, som att åka tryggt i belysta spår även under dygnets mörkare timmar.

– De jordmassor vi kommer lägga upp på området som bildar aktivitetsfickor kommer också fylla en viktig funktion för skidspåren. När vi är färdiga beräknar vi att de nya skidspåren blir betydligt längre än de som finns idag, plus att de kommer vara belysta, berättar Conny Niklasson.

Det finns också en genomtänkt plan för hur de flesta ytor på området ska kunna användas på ett bra sätt året om. Där skidspåren kommer anläggas på vintern blir det löpspår under resterande del av året, och där det under sommaren blir plaskdamm för de mindre barnen kan en större snöhög som utgör pulkabacke placeras under vintern.

– Tanken är att Kap ska bli en plats dit man lätt kan ta sig för spontanidrott och rekreation, oavsett säsong, menar Conny.

Och den som vill aktivera sig på det mer seriösa planet kommer som Kap-besökare förmodligen inte att bli besviken.

– Den hinderbana som är planerad att byggas och som kommer vara öppen för alla är en 400 meter lång så kallad OCR-bana med 20 hinder som följer en standard som är godkänd för tävlingar. Och det planerade utegymmet i trä kommer bli det största i Uppsala i sitt slag, berättar Mikael.

För dig som söker en plats för återhämtning eller social samvaro kommer det också finnas flera alternativ på Kap. Fria gräsytor kommer finnas för såväl stretching och yoga som för en picknick. 

Kaps läge längs åstråket har flera fördelar. Att gångstråken längs Fyrisån underlättar tillgängligheten och främjar möjligheterna till spontanidrott är en av dem, det visuella intrycket ett annat. 

– Något jag verkligen ser fram emot när allt är klart här på Kap om några år är att stå på andra sidan Fyrisån en fin vinterdag och se barn och vuxna aktivera sig i pulkabacken, i skidspåret, grilla och njuta i största allmänhet, säger Stefan Wittberg avslutningsvis. 

22 januari 2021