Studenternas fotbollsarena – en av få miljöcertifierade arenor i Sverige

Nu har Studenternas fått ta emot sin silverplakett och har därmed fått sin certifiering Miljöbyggnad Silver. Certifieringen omfattar hela anläggningen inklusive kontor- och konferenslokaler, lokaler för idrott och restaurangen Brasserie21.

Studenternas_fotbollsarena_SÖ_750x300pxl.jpgCertifieringen av Studenternas har utförts med hjälp av WSP i Uppsala och utgår från tre övergripande områden; energi, inomhusklimat och materialval. De hårda kraven i certifieringen innebär att godkända fastigheter starkt bidrar till en bättre miljö och lägre energianvändning. Bland annat granskas de byggvaror som använts med hänsyn till dess innehåll för att undvika miljö- och hälsofarliga ämnen.

Studenternas fotbollsarena ägs och drivs av Sportfastigheter. Uppsala kommun, idrotts- och fritidsnämnden, hyr fotbollsarenan av Sportfastigheter, sköter och hyr ut till föreningar och eventorganisatörer. Konferens- och kontorslokaler sköts och hyrs ut av Sportfastigheter, en total yta på 10 600 kvm.

– Vi är stolta över certifieringen som ger oss en bekräftelse på att vi jobbar rätt med miljöfrågan. Certifieringen är ett kvitto på byggnadens miljöprestanda både för oss som fastighetsägare som för idrottsutövare, hyresgäster och besökare. Det känns väldigt roligt att vi också är en av de första arenorna i landet som blivit miljöcertifierade, säger Johan Quarfordt, projektledare på Sportfastigheter.

Det har varit möjligt att genomföra dessa höga krav tack vare ett starkt engagemang från alla inblandade parter, alltifrån generalentreprenören In3prenör, vår miljöbyggnadssamordnare WSP och alla konsulter och underentreprenörer. Vi har under projektets gång haft en bra och kontinuerlig dialog med alla inblandade i projektet för att säkerställa att certifieringen uppnår nivå Silver.

– WSP är väldigt glada över att vara en del av miljöcertifieringen, säger Ola Larsson, hållbarhets- och energikonsult på WSP. Miljö- och hållbarhetsfrågorna har under resans gång fått stort utrymme och tack vare det ser vi också resultat nu. I ett så stort och komplicerat projekt som Studenternas har det på vägen uppstått många utmaningar, som vi genom vår goda samverkan har lyckats lösa. Det har varit en väldigt intressant resa.

Sportfastigheter har i sitt hållbarhetsarbete som målsättning att certifiera alla nybyggda anläggningarna enligt Miljöbyggnad, och minst nivå Silver. Ett systematiskt och enträget hållbarhetsarbete som genomsyrar hela organisationen och ger kommuninvånarna i Uppsala möjlighet att idrotta i hållbara lokaler som tar hänsyn till både energianvändning, innemiljö och kemiska ämnen.

Några av de tidigare certifierade anläggningarna är Storvreta idrottshallar som fått certifiering Miljöbyggnad Guld, även Lindbacken idrottshall är planerad för Miljöbyggnad Guld.

20 april 2021