Ulva kvarn utvecklas till ett ännu mer attraktivt besöksmål

Ulva kvarn är idag en välbesökt utflyktsplats som under nästa år kommer göras ännu bättre då ett besökscentrum ska byggas och yttre miljön fräschas upp. ”Området ska utvecklas så att det på sikt kan ta emot 250 000 besökare per år”, säger Brita Zetterberg Blom, projektutvecklare på Destination Uppsala.

Ulva_kvarn_aug21_nyhet_750x300pxl.jpgUlva kvarn ligger strax norr om Uppsala och är en hantverksby i vacker miljö intill en av Fyrisåns forsar. Det är ett uppskattat smultronställe som årligen lockar massor av besökare som vill uppleva både natur och kultur. Här finns en unik miljö med anor från 1300-talet, fiskemöjligheter i forsen, konsthantverkare, butiker, restaurang, café och mycket mer. 

För att man på sikt ska kunna ta emot en kvarts miljon människor per år pågår just nu två parallella projekt för att utveckla och förädla platsen som besöksdestination. Det största arbetet innebär en nybyggnation av ett besökscentrum som ska ligga vänt mot parkeringen och bli en naturlig entré till hela området. Arkitekter har tagit fram förslag på en cirka 300 kvadratmeter stor byggnad i en stil som ska smälta in med övriga byggnader vid Ulva kvarn.
   – Känslan man ska få när man går in i besökscentrumet ska vara som när man går in i de andra 1700-talsbyggnaderna, säger Kurt Geschwindt, fastighetschef på Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter (Sportfastigheter).
   Det första spadtaget planeras att tas under 2022 och anläggningen ska rymma en informationsdisk, mindre butiksyta, café, toaletter, kök och personalutrymmen. Tanken är att caféet även ska kunna bli en yta där konsthantverkarna kan hålla utbildningstillfällen, föreläsningar och ha gemensamma utställningar. 

Bakom utvecklingsplanerna för platsen finns ett programråd som inkluderar alla som berörs av verksamheten i området: Uppsala kommun kulturförvaltning och stadsbyggnadsförvaltning, Sportfastigheter, Destination Uppsala samt Ulva kvarns hantverksförening. Tillsammans arbetar gruppen med den plan som finns för platsen och som bland annat innebär att i större utsträckning erbjuda kultur- och friluftsupplevelser året om, vårda och förstärka de kulturhistoriska värdena samt locka fler hantverkare hit.
   – Programrådet är en perfekt kombination av tjänstepersoner och näringsidkare som gör att problem kan redas ut och idéer utvecklas under sittande möten. Vi har tillsammans, baserat på utvecklingsplanen, hittat en framgångsrik modell för ett effektivt arbete, säger Brita Zetterberg Blom, projektutvecklare på Destination Uppsala, avdelning Näringsliv och destination inom Uppsala kommun. 

Utöver byggnationen av besökscentrumet driver hyresvärden Sportfastigheter tillsammans med Uppsala kommun ett projekt som innebär att områdets yttre miljö ska rustas upp. Bland annat ska en scen uppföras på gräsängens södra ände vid kvarnen, där många idag har picknick, för att kunna erbjuda till exempel barnteater och trubadurkvällar. Även en uppställningsplats för förskolebussar ska byggas med elanslutning och en grillplats med pedagogisk funktion där barn kan sitta tillsammans under vindskydd. En boulebana ska iordningställas där bagarstugan ligger idag, med tillhörande cykelparkering och picknickmöbler. Dessutom ska barnen få en ny lekplats i hantverksbytema och pulkabacke för vinterlek. Start för genomförandet planeras att ske under våren 2022.
   – Vi vill att besökarna ska få ett fint intryck när de kommer till Ulva kvarn. Det kommer bli kanon, säger Kurt. 

En viktig del i arbetet med den yttre miljön är att förbättra gångstigar och belysning. Som ett led i detta har även en promenadkarta tagits fram för att besökare lättare ska kunna navigera i området och som innehåller korta beskrivningar om platserna.
   – Vi ska bland annat fräscha upp gångstigen vid bron för att hjälpa kanotisterna som kommer norrifrån, som behöver lyfta upp kanoterna och gå en bit för att sedan fortsätta sin färd längre ner i ån, berättar Kurt. 

Uppsalas smultronställe nummer ett 
I Ulva kvarns hantverksby finns glasblåsare, konstnärer, urmakare, antikhandlare och silversmeder. Här finns också café och restaurang samt picknickbord. Vid flera tillfällen under året arrangeras aktiviteter som bakluckeloppisar, marknader, veteranbilsträffar, konstutställningar och spökvandringar. Av Upsala Nya Tidnings läsare har Ulva kvarn röstats fram som Uppsalas smultronställe nummer ett.
   – Bakluckeloppisarna är otroligt populära. I början av juni kom de igång igen på ett coronasäkert sätt, då var det cirka 100 bilar på plats, säger Brita.
   Brita berättar vidare att ett fokusområde är att erbjuda evenemang och aktiviteter under hela året, i ännu större utsträckning än vad som görs idag. Dessutom gärna i samarbete med externa partners. Hon berättar att Vikingadagarna nu i augusti anordnades i samverkan med bland annat Gamla Uppsala museum och med en företagare som anordnar utflykter med en ”riktig vikingabåt” i Fyrisån från Ensta i närheten av Valsgärde.
   – Genom spännande samarbeten kan besökaren få en rikare upplevelse, säger hon.

Första helgen i september anordnas traditionsenligt Ulva höstmarknad som är Upplands största hantverksmässa. Historiskt sett har cirka 15 000 personer samlats för att uppleva den härliga atmosfären som utgörs av hantverkare, torgstånd, mat och konsthantverk. Marknaden speglar verksamheten som dagligen sker i Ulva och besökare får chansen att se och handla konsthantverk, ett stort urval av närproducerade matvaror, smide, keramik, smycken, glaskonst och träslöjd i alla tekniker.
   – Det är en fantastisk plats för en stunds avkoppling, att titta på hantverk, handla vackra saker och äta en bit mat eller fika. Och ännu bättre ska det bli när vi utvecklar området, avslutar Kurt entusiastiskt. 

 

30 augusti 2021