Om oss

Vi visar vägen i utvecklingen av hållbara idrotts- och rekreationsanläggningar - vi vill överträffa dina förväntningar.

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB inledde sin verksamhet i början av 2013 som ett helägt bolag inom Uppsala kommunkoncern. 

Vi äger, utvecklar och förvaltar ett större antal fritids-, idrotts-, evenemangs- och rekreationsanläggningar där uppsalabor, besökare och verksamheter möts. Ett brett utbud som tillsammans skapar förutsättningar för spännande elitidrottsarrangemang, träning, spontanidrott och tillfällen att uppleva naturens alla skiftningar.

Bolaget ska lyhört och i dialog med kunder, föreningar och allmänhet driva verksamheten på ett affärsmässigt och hållbart sätt som främjar såväl bredd som elitidrott och folkhälsa.

Vårt fokus är att höja standarden och att tillvarata bredden i fastighetsbeståndet, ytterligare öka tillgängligheten och stödja tillämpning av ny energiteknik. Vi ska även skapa fler användningsområden och öka förutsättningarna för upplevelser av olika slag. 

Affärsidé

Vi utvecklar och förvaltar hållbara och attraktiva idrotts- och rekreationsanläggningar där uppsalabor, besökare och verksamheter möts.

Vision

Vi visar vägen i utvecklingen av hållbara idrotts- och rekreationsanläggningar - vi vill överträffa dina förväntningar!

Uppdaterad: