Bygga i trä

Byggbranschen är en av klimatbovarna i stor skala. Där finns även möjligheterna att effektivisera och åstadkomma stor förändring.

Att öka träbyggnationen är ett mål som Sportfastigheter har från både Uppsala klimatprotokoll (en antagen klimatutmaning) och Miljö- och klimatprogrammet 2014-2023.

I alla nybyggnadsprojekt undersöks möjligheterna till träbyggnation, helt eller delvis, och där det är möjligt väljs trä framför betong och stål.

Träbyggnationen ger inte bara klimatmässiga fördelar genom att binda kolet i byggmaterialet under byggnadens livslängd. Trä ger även en mjukare känsla som kan öka den upplevda tryggheten och är därmed en faktor för social hållbarhet.

Uppdaterad: