Energieffektiva idrottshallar

Alla nya idrottshallar som Sportfastigheter bygger följer standarden Miljöbyggnad, med målet att nå minst betyget Silver (av brons, silver och guld).

För att bli certifierad enligt Miljöbyggnad ställs höga krav på energieffektiva byggnader, giftfria material, fukt och ventilation och många fler aspekter.

Det arbetas också kontinuerligt för att energioptimera de äldre idrottshallarna. Energieffektivisering är något Sportfastigheter arbetat med sedan starten och för många av de gamla anläggningarna har man kunnat halvera energiåtgången genom väloptimerade system.

Uppdaterad: