Hållbar solstrategi

Inom Uppsala klimatprotokoll har Sportfastigheter åtagit sig en utmaning om att 2030 täcka cirka 5% av elbehovet med solel. Det är även ett av målen i Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram 2014-2023, att öka andelen solel i hela kommunen.

Solel är klimatneutralt i drift, det vill säga när en solcellsanläggning är på plats och används sker inga utsläpp.

Däremot uppstår klimatutsläpp vid produktionen av solcellerna. Sportfastigheter har i samarbete med studentmedarbetare via STUNS Academy tagit fram underlag för upphandling av solceller som har så litet miljö- och klimatavtryck i produktionen som möjligt.

Vi har också tagit fram en solenergistrategi som syftar till att nå uppsatta mål och krav.

Uppdaterad: