Klimatdriven utveckling

Som ett kommunalt bolag har Sportfastigheter mål och uppdrag från Uppsala kommun att förhålla sig till. Med sina höga klimat- och hållbarhetsambitioner vill Uppsala kommun bland annat att vi tillsammans arbetar med klimatdriven utveckling och främjar innovativ och nytänkande energiteknik.

I flera år har vi haft ett samarbete med STUNS (Stiftelsen för universitet, näringsliv och samhälle), som kopplar ihop innovatörer och behovsägare. Sportfastigheter har kartlagt ett stort antal behov som man prioriterar bland och samarbetar till exempel med studentgrupper från både Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Klimatproblematiken är väl känd i Uppsala liksom i hela Sverige och hela världen. Sportfastigheter är stolta över att kunna bidra med både direkta lösningar, som att arbeta mer klimatsmart, men även med nya innovationer och koncept som kan kopieras och användas av andra för att gemensamt ta oss framåt mot de ambitiösa och helt nödvändiga klimatmålen.

I Uppsala är det övergripande klimatmålet att bli klimatneutrala 2030 och så småningom klimatpositiva till 2050. Mycket återstår att göra men delar av det som Sportfastigheter arbetar med finns beskrivet här på webbsidan.

Uppdaterad: