Klimateffektiv bandy

I år fick vi en riktig vinter i flera sammanhängande veckor, och lokala utomhusaktiviteter är populärare än på länge då resandet och aktivitetsutövandet är begränsat.

Sportfastigheter jobbar ständigt med att leverera möjligheter till både bredd- och elitidrott, som förutom upplevelsen ska vara av god kvalitet och påverka klimat och miljö så lite som möjligt. Det är ibland en svår balansgång med till exempel isar i töväder. Men energin som går åt till ismaskinerna är väloptimerad och med nya ismaskiner har man minimerat energiåtgången, för alla uppsalabors skull.

Istillverkningen genererar en hel del värme, motsägelsefullt nog. Vid Studenternas tas denna värme om hand och återvinns för varmvatten till duscharna, uppvärmning av lokalerna, uppvärmning av fotbollsplanerna som ska hållas isfria året runt samt lagras i en geolagring.

Allt för att inga resurser ska gå till spillo, och genom detta påverkas även klimatet mindre.

Uppdaterad: