Samarbeten för innovation

Sportfastigheter har flera konstgräsplan i Uppsala som, för att vara spelbara och tillgängliga året om, behöver värmas upp under vintern.

Utan uppvärmning av planen fryser sanden i lagret under konstgräset, vilket gör planen hård att spela på. Uppvärmning av konstgräsplaner är mycket energikrävande.

I Sportfastigheters samarbete med STUNS ställdes frågan hur man kan energieffektivisera uppvärmningen av fotbollsplanerna. STUNS, genom en studentgrupp, fick detta som ett case att lösa.

Resultatet blev en innovativ lösning - istället för vanlig sand används sand som är behandlad så att den inte binder vatten. Den här hydrofoba sanden fryser inte utan är tillräckligt mjuk oavsett minusgrader ute, utan uppvärmning. I Stenhagen finns en fullstor konstgräsplan där man använt hydrofob sand och därför inte kräver någon uppvärmning. Året var 2017 och Sportfastigheters kanske mest framgångsrika innovation var ett faktum.

Det inovationsfrämjande samarbetet med STUNS har fortsatt, och många case och studentgrupper har passerat. Många av de framtagna lösningarna har tagits i bruk och samarbetet har varit givande för både studenter/innovatörer och Sportfastigheter. Lyckade resultat av innovationer som kommer uppsalaborna till gagn.

STUNS-samarbetet har under senaste året breddats från att bara handla om olika energieffektiviseringslösningar till att lösa case som handlar till exempel om social hållbarhet och hållbar vattenanvändning. 

Uppdaterad: