Uppsala klimatprotokoll

Den första oktober 2020 blev Sportfastigheter medlem i Uppsala Klimatprotokoll. Klimatprotokollet bedriver ett samarbete för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Under åren har Klimatprotokollet växt till en viktig del i Uppsalas arbete mot klimatmålen – klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet 2050.

Bolaget har i samarbetet åtagit sig fem klimatutmaningar, som handlar om att

  • bygga mer i trä
  • energieffektivisera ytterligare
  • solel
  • räkna på klimatutsläpp (CO2e) i nybyggnation
  • underlätta för uppsalaborna att ta sig fossilfritt till anläggningar som Sportfastigheter äger och förvaltar
Uppdaterad: