Uppsala klimatvecka 2021

Uppsala klimatvecka är ett politiskt initiativ där man samlar olika aktörer för att visa på vilken kraft som finns i hela Uppsala i det gemensamma arbetet med att jobba med klimatutmaningarna. Fokus ligger på det som uppsalaborna själva kan bidra med.

Sportfastigheter deltog i klimatveckan genom att visa delar av det klimat- och hållbarhetsarbete som görs och som kommer många uppsalabor till gagn.

Sportfastigheter har idrotts- och rekreationsanläggningar i hela Uppsala, allt från stora arenor som Studenternas, till hantverksbyn i Ulva kvarn och badplatser runtom i kommunen.

Genom utställningen vid Studenternas vill vi visa på en del av det som pågår ”bakom kulisserna”, det som sällan märks för besökarna men som är helt nödvändigt för att kunna bedriva verksamheten.

Du kan läsa mer om Uppsala klimatvecka 2021 på uppsala.se

FrågeSportfastigheter – tävla om fina priser!

Roligt att så många ville delta i vår frågesport som pågick 22 - 27 mars.
Vinnarna har kontaktas via e-post.

Här kan du se de rätta svaren.

Uppdaterad: