GDPR

Sportfastigheter hanterar personuppgifter när vi utför våra uppdrag. På Uppsala kommuns webbsida hittar du information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

Då du använder vår felanmälan eller kontaktar oss på annat sätt så godkänner du att vi registrerar dina uppgifter. Vi kommer enbart att använda uppgifterna i vår fastighetsverksamhet. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta vilken information vi har registrerat om dig.

GDPR-organisation
GDPR-ansvarig: Joakim Palestro, tf VD
Dataskyddsombud: Laura Gashi,
e-post dso.sportfastigheter@jpinfonet.se , tel 042-29 33 12, 070-715 96 26  
Förfrågningar, utlämnande av handlingar m.m.: Helena Nordling,
e-post registrator@sportfastigheter.se, tel 072-468 63 64

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i alla EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får behandlas och stärker dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Klicka på länk nedan för mer information gällande personuppgiftsbehandling samt lagar och regler:

Uppsala kommuns behandling av personuppgifter

Datainspektionen - lagar och regler

Uppdaterad: