Pågående och planerade projekt

Uppsala isarena

Ny isarena kommer att byggas på Gränby sportfält. Bygget påbörjas i slutet av 2022 med förhoppningen att den ska stå klar våren 2025.

Läs mer om Uppsala isarena

Gränby sportfält utveckling befintliga ishallar

Läs mer om den planerade om- och tillbyggnad av ishall A-C på Gränby sportfält.

Läs mer om Gränby ishallar ombyggnad

Studenternas bandyområde
projektansvarig Conny Niklasson

Ulva kvarn
projektansvarig Conny Niklasson

Rosendal
projektledare Johan Quarfordt

Björklinge friluftsområde
ej uppstartat

Kap aktivitetsområde
projektansvarig Conny Niklasson

Österängen IP
projektansvarig Conny Niklasson

Almtuna idrottshall
projektansvarig Conny Niklasson

Uppdaterad: