Pågående och planerade projekt

Uppsala isarena

Ny isarena kommer att byggas på Gränby sportfält. Bygget påbörjas i slutet av 2022 med förhoppningen att den ska stå klar våren 2025.

Läs mer om Uppsala isarena

Gränby sportfält utveckling befintliga ishallar

Läs mer om den planerade om- och tillbyggnad av ishall A-C på Gränby sportfält.

Läs mer om Gränby ishallar ombyggnad

Studenternas bandyområde
projektansvarig Conny Niklasson

Gränby ishallar om- och tillbyggnad
projektledare Daniel Jansson

Ulva kvarn
projektansvarig Johan Quarfordt

Rosendal
projektledare Daniel Jansson

Kap aktivitetsområde
projektansvarig Conny Niklasson

Österängen IP
projektansvarig Johan Quarfordt

Almtuna idrottshall
projektansvarig Conny Niklasson

Uppdaterad: