Utveckling och underhåll

Hur fungerar verksamheten i våra lokaler och anläggningar?

Uppsala kommun och Sportfastigheter har tillsammans genomfört en kundundersökning för att ta reda på hur ni upplever vår service och våra lokaler/anläggningar.

Enkäten har gått ut till personer/föreningar/skolor m.fl. som bedriver verksamhet på de idrotts- och rekreationsanläggningar som vi ansvarar för. Syftet med mätningen är bland annat att få en bättre grund för vår fortsatta utveckling av drift, service och nyinvesteringar i lokalerna/anläggningarna.

Tack för att ni varit med och svarat på frågorna!

Här kan du läsa rapporten från NKI-mätningen 2020 (PDF, 2 MB). (NKI - nöjd-kund-index)

Översikt underhåll 2020 och 2021

Har du frågor kring utveckling och underhåll som planeras för den anläggning där du har verksamhet kan du kontakta oss via e-post forvaltning@sportfastigheter.se

 

Uppdaterad: