Underhåll

Översikt delar av planerat underhåll 2021 samt delar av det underhåll som genomförts under 2020. Vi reserverar oss för att tidsplaneringen av det planerade underhållet kan bli förändrad i och med mer akut underhåll som kan uppstå.

Ett axplock av underhåll som planeras 2021

 Almunge sim- och sporthall

 takbyte

 Björkvallen IP
 takbyte danspaviljong
 målning av panel, omkl och danspaviljong
 byte kupoler ljus, stuprör
 målning takfot
 byte ytskikt
 Vattholma IP

 ytskiktsrenovering invändigt, omkl, kiosk
 tillträde till vind ordnas
 Sandviksbadet, Björklinge

 målning/lagning fasader
 ytskiktsrenovering omkl, kiosk
 Bälinge IP


 målning fasad (omkl.byggnad på höjden)
 omisolering vind
 diverse takåtgärder
 Bälingebadet  målning stora bassängerna
 Ekebyboda skyttecentrum
 omläggning tak 200m, byggnad 39
 fasadmålning byggnad 21-22
 fasadmålning skjutvallen 300m, byggnad 28
 fasadmålning byggnad 33
 fasadmålning/rostskyddsbeh. byggnad 36,41-43 
 fasadbehandling byggnad 39
 fasadmålning byggnad 44
 ytbehandling/olja byggnad 45, 46-47
 Fjällnora friluftsområde
 renovering wc damer
 takbyte campingstugor 51-56, 66-67
 ytskikt, målning wc/wc damer
 fasadmålning stugor 51-56, 66-67
 tvätta och slamma fasad
 Gula Villan


 belysning ute/inne
 gångjärn fönster
 byte brädor på trallen
 Fålhagens IP  byta värmeväxlare
 Gamla Uppsala sporthall  renovering duschar
 Gränby sportfält nya nödutrymningsdörrar A-hall
 ny belysning ovan pist A-hall
 målning pist C (rostfläckar)
 recirkluation läggvatten
 Lötens sportfält
 Anders Diöshallen
 byte konstgräs ute
 underhåll, ec-fläktar, energiprojekt, styr etc
 Villa Fristaden  byte tak på tre byggnader
 Lyssnaängsbadet  nytt permanent wc-hus
 Sävja IP  byte konstgräs
 Valsätra IP  ny ventilation
 Vattholma sporthall  målning väggar och tak, hall/entré mot gata
 Lurbo ridanläggning

 takbyte foderlada
 vent åtgärder
 Årsta IP  takbyte garage
 Storvreta idrottshallar

 byte gymnastikgolv gamla hallen
 byte plåt fasad mot parkering, gamla hallen
 Studenternas bandy  takrenovering gamla kylcentralen

Ett axplock av genomfört underhåll 2020

 Almunge sim- och sporthall


 fogat om duschrum
 byte av entrédörrar
 byte samtliga stuprör
 Björkvallen IP

 grusning av parkering, fortsättning från 2019
 byte belysning omklädningsbyggnad
 Vattholma IP  byte av varmvattenberedaren
 Sandviksbadet, Björklinge

 byte utomhusbelysning
 byte belysning invändigt omklädningsbyggnad
 Bälinge IP
 ombyggnation förråd
 ombyggnation kiosk
 färdigställt belysningsbyte utvändigt
 målning tennisplan
 lagat hål i parkeringen 
 Bälingebadet

 målning av barnpool
 byte av cykelställ
 Ekebyboda skyttecentrum

 målning av takfot, paviljongen
 installation av vattenrening
 Fjällnora friluftsområde byte innerdörrar servicebyggnad 
 byte av 4 st dörrar servicebyggnad (blå)
 ny servicebyggnad
 uppfräschning lilla servicebyggnaden (blå)
 målat byggnad 59, 68, 75, 80
 indragning av sjövatten för wc serveringsbyggnaden
 byte av golvmatta konferens
 grusning av vägen
 Ekebyvallens IP  åtgärdat gropar i grusplan
 Röbo tegelbruk  byte fönster
 dränering
 Fålhagens IP  nya portar
 Röbo tegelbruk

 fönster
 dränering
 Gamla Uppsala sporthall byte fasadbelysning
 åtgärder efter elbesiktning
 målning av entrédörrar
 nya innerdörrar
 Rörken motorsportområde  ladan fasadrenoverad och målad
 Gränby sportfält 
 ishallar och Recoverhallen
 nya båsdörrar till utvisningsbås
 fasadbelysning hall A, B och C
 Lötens sportfält 
 Anders Diöshallen
 målning av tak och plåt
 ny belysning inne i hallen
 Gullhagen IP  takomläggning efter fuktskada
 Järlåsa IP, Järvallen  målning utvändigt
 Skogsvallen, Storvreta  omläggning fotbollsplan nr3
 Sävja IP  renovering duschrum
 Scoutgården, Sävja

 fasadläkt utbytt
 rödfärgning av fasader
 Vattholma sporthall

 målning korridor
 byte belysning invändigt
 Lurbo ridanläggning byte fasadbelysning
 byte belysning stallet
 ny port till ridhuset
 underhåll hästboxar
 Åkerlänna IP

 byte fönster
 ny varmvattenberedare
 Årsta IP

 underhåll, belysning etc
 underhåll skyddsrum
 Uppsala friidrottsarena  installation av belysningsstyrning
 Storvreta idrottshallar  byte belysning i gamla hallen och omklädningsrum
Uppdaterad: