Tillgänglighetsredogörelse

Sportfastigheter står bakom den här webbplatsen. I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är webbplatsen

Sportfastigheter.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av den offentliga servicen digitalt.

Ta del av innehåll som inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Be om tillgängligt innehåll via formulär

Om du upptäcker brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker brister som är inte beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Rapportera brister via formulär

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se

Kända tillgänglighetsbrister

Sportfastigheter.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Följande brister har identifierats på webbplatsen. 

Bilder

  • Det förekommer bilder med textinnehåll som inte återges i textform på webbsidan.

Dokument 

  • På webbplatsen finns dokument som inte uppfyller kraven.

Tangentbordsnavigering

  • En del sidor och element brister i tillgängligheten vid hantering av tangentbordet.

Textstorlek

  • Textinnehåll i vissa element försvinner vid förstoring och ökat textavstånd

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sportfastigheter.se. Till vår hjälp har vi bland annat använt oss av Web Developer och WAVE.

Senaste bedömningen gjordes 14 december 2020.

Uppdaterad: