Sportfastigheter

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 
Studenternas
Sjukhusvägen 12K, 753 75 Uppsala
Leveransadress: Ulleråkersvägen 4B, 753 09 Uppsala  
Telefon: 018-727 02 00
E-post: info@sportfastigheter.se
Organisationsnummer: 556911-0744

Faktureringsadress

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
Kund-id LKH1857
FE 108
105 69 Stockholm

E-postadress för pdf-faktura
lkh0000@tps.banctec.se 

Betalningsuppgifter

Bankgiro: 138-7190
Postgiro: 870698-8
IBAN: SE16 9500 0099 6034 0870 6988
BIC-code: NDEASESS

Information till leverantörer om det nya bolaget Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB

Uppdaterad: