Sportfastigheter fusioneras in i nytt bolag – Uppsala arenor och fastigheter

För att kunna möta framtida behov i ett växande Uppsala bildas ett nytt arena- och fastighetsbolag.

Ägaridé och vilka bolag och kommunala verksamheter som berörs hittar du här www.uppsalaarenorfastigheter.se

Här finns även information om faktureringsuppgifter.

E-post: arenorochfastigheter@uppsala.se