Projekt

Projektchef
Conny Niklasson

ombyggnad, nybyggnad och utveckling av bolagets anläggningar samt energi och klimatfrågor

Projektledare
Daniel Jansson

projektledare investeringsprojekt

Projektledare
Freddie Norman

projektledare ny isarena på Gränby sportfält  

Projektledare
Johan Quarfordt

projektledare Studenternas, Ulva kvarn 

Projektcontroller/process-utvecklare
Lena Larsson

statistik, processer etc.

Uppdaterad: