Studenter bidrar till hållbar solenergi på Studenternas

Ett gediget samarbete ligger bakom satsningen på solenergi på Studenternas i Uppsala. Sportfastigheters hållbarhetsstrateg Outi Kilkki har bland annat fått utanför boxen-hjälp av en samling handplockade studenter från Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet med att hitta den smartaste lösningen genom STUNS Academy.

Att satsa på miljö- och hållbarhetsfrågor är en självklarhet för de flesta företag idag. Så även för Sportfastigheter som äger och förvaltar många idrottsanläggningar och rekreationsområden i Uppsala. Hos Sportfastigheter jobbar man med frågorna på bred front enligt kommunens ägardirektiv. Företagets hållbarhetsstrateg, Outi Kilkki, är glad över det stora engagemanget i frågorna hos kollegorna. 
   – För att hållbarhetsarbetet ska få fart måste det vara förankrat. Sportfastigheter, som ett kommunägt bolag, har ett ansvar gentemot medborgarna i Uppsala att bidra i hållbarhetsfrågorna. Därför är jag mån om att alla – från drifttekniker till förvaltare och projektledare – ska få komma till tals och vara delaktiga. Jag upplever verkligen ett stort engagemang på hållbarhetsområdet, konstaterar hon. 
   Ytterligare några som under flera år har bidragit till Sportfastigheters hållbarhetsarbete i stor omfattning är STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Genom STUNS får Uppsalastudenter och startupföretag möjlighet att komma ut i näringslivet och testa sina kunskaper och idéer skarpt. 

Ett av de senare STUNS-projekten är en satsning på solenergi till Studenternas. Sportfastigheter har tagit fram en solenergistrategi med ett långsiktigt mål om cirka fem procent egenproducerad el. Under satsningen har ingenjörsstudenter från Uppsala universitet först genomfört ett projekt i Uppsala Energy Stories. Delar av resultatet ville Sportfastigheter ta vidare, vilket ledde till att studenter inom STUNS Academy anställdes för att titta närmare på vilka hållbarhetsaspekter man ska satsa på. I satsningen har Outi jobbat tätt tillsammans med Karolina Gahne, projektledare inom energiområdet på STUNS, och de är båda överens om att det varit ett givande samarbete. 
   – Studenterna är en fantastisk resurs. Med deras insatser kan vi nu göra satsningen på ett väldigt genomarbetat sätt, konstaterar Outi.  
   Karolina understryker att hon upplever samarbetet som väldigt givande även för studenterna.
   – Hos Sportfastigheter får de gehör för sina idéer på allvar. Sportfastigheter vill och vågar testa nytt och det känns att det händer saker.

Studentmedarbetarna som har jobbat med solenergiprojektet på Studenternas har nu lämnat in sin rapport för uppdraget till Sportfastigheter. Nu återstår arbetet med att hitta rätt leverantör av solceller med målet att genomföra en solcellsanläggning på de stora takpartierna på Studenternas fotbollsarena. 
   – Det generella solcellsanvändandet har ökat rejält de senaste åren, vilket i sin tur lett till en ökad tillverkning av solceller. Vi är måna om att hitta de bästa solcellerna som också tillverkas med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi vill fullfölja våra hållbarhetsmål i alla led och förhoppningsvis också få fler att ställa krav på livscykelanalyser (LCA) vid produktionen av solceller framöver, säger Outi.
   Den energi solcellerna sedan kommer generera är tänkt att användas till hela området på Studenternas.

Sportfastigheter arbetar brett med hållbarhet, såväl miljömässigt och ekonomisk som socialt. I det sistnämnda fallet ser Outi att företaget har ett viktigt uppdrag där de kan ha stor inverkan på samhället.
   – Vi som driver många stora anläggningar i Uppsala har ett ansvar i att de också upplevs som välkomnande mötesplatser – för alla. Här samverkar vi också på olika sätt med andra aktörer för att bidra till både trevligare och tryggare platser att vistas på, som till exempel i vår samverkansgrupp för Gränby sportfält, säger hon.
   Tillsammans med Sportfastigheter har STUNS genom åren samarbetat i projekt kring allt från hydrofob sand för fotbollsplaner till satsningen på Gränby sportfälts trygghet. 
   – Vi har också samarbetat kring ett dricksvattenprojekt i Fjällnora, flödesbatterier i Gränby och ett koncept för att göra Bälingebadet energimässigt självförsörjande, berättar Karolina.

STUNS och Sportfastigheters övergripande gemensamma mål är att bidra till att skapa en mer hållbar värld. 
   – Vi vill gärna hitta de här innovativa lösningarna som såklart gör skillnad lokalt här i Uppsala, men som vi också hoppas att andra ser och kopierar, eller allra helst vidareutvecklar och gör ännu bättre, säger Karolina.
   Att låta just studenter vara en stor del av hållbarhetssatsningarna hos Sportfastigheter är något Outi ser stora fördelar i, inte minst innovationsmässigt. 
   – Studenter tänker mycket utanför boxen och hittar oväntade lösningar, säger hon avslutningsvis.

Läs mer om Sportfastigheters hållbarhetsarbete här

22 mars 2021