Smartare vattenanvändning

Klimatförändringarna påverkar på bred front. Något som märks tydligt redan nu är att det råder brist på dricksvatten i många delar av världen.

Vattenbristen drabbar även Uppsala, främst på sommarhalvåret då grundvattnet helt enkelt inte alltid räcker till.

På Fjällnora friluftsområde, som inte har kommunalt VA (vatten och avlopp), har vattenbristen varit ett påtagligt problem på somrarna under de senaste åren. För att kunna driva verksamheten här körs det ut vatten i tankbilar till Fjällnora.

Åtgärder för att spara vatten i Fjällnora är bland annat att sommartid spola toaletterna med sjövatten istället för dricksvatten.

Sunnerstaåsens friluftsområde använder vatten från Fyrisån för att göra konstsnö till skidbackarna på vintern.

Skidspåren på Kap byggs till stor del av bortskrapad snöis från bandyplanen på Studenternas intill.

Vattenfrågan är ett av Sportfastigheters viktiga fokusområden inom hållbarhet. Det har gjorts STUNS-studentarbeten i ämnet och fler är på gång. Allt för att Uppsala, och möjligheterna till idrott och rekreation för alla uppsalabor, ska vara hållbart.

Uppdaterad: