Rapportera brister

Fyll i formuläret om du upptäckt problem på webbplatsen eller om du anser att vi inte lever upp till kraven på tillgänglighet. 

Om du vill att vi återkopplar till dig behöver du fylla i din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Webbformulär

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Till exempel "www.sportfastigheter.se/kontakt" eller "Kontaktsida"

Hantering av personuppgifter

Sportfastigheter hanterar personuppgifter när vi utför våra uppdrag. Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter hittar du på uppsala.se/gdpr.

När du använder vår felanmälan eller kontaktar oss på annat sätt godkänner du att vi registrerar dina uppgifter. Vi kommer enbart att använda uppgifterna i vår fastighetsverksamhet. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta vilken information vi har registrerat om dig.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: